ส่งเรื่องราวของคุณ

ร่วมบันทึกเรื่องราวของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรา

 

Submit Your Stories

อย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณหายไปโดยไร้การจดจํา การแบ่งปันเรื่องราวของคุณจึงไม่ใช่เพียงการ บันทึกชีวิตของคุณลงในประวัติศาสตร์ แต่เรื่อง ราวของคุณจะถูกส่งต่อ แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่ได้ และไม่เคยต่อสู้ เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างโดดเดี่ยวในสังคมนี้ แต่มีผู้คนอีกมาก มายที่กําลังต่อสู้เช่นเดียวกับคุณ

 

What is “Submit Your Stories”?

เราทุกคนคือคนในประวัติศาสตร์ อย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณหายไปโดยไร้การจดจํา “Finding Our Labour Stories: Thai Labour Museum Online Collection” อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้ในฐานะแรงงาน คนนึงที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยในกิจกรรม “Submit Your Stories” ผ่านเรื่องราวหรือภาพถ่ายบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

 

ไม่ว่าคุณจะเป็นแรงงานรายวัน พนักงานเงินเดือนหรืออิสระ เราทุกคนล้วนกําลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้น การแบ่งปัน เรื่องราวของคุณจึงไม่ใช่เพียงการบันทึกชีวิตของคุณลงใน ประวัติศาสตร์ แต่เรื่องราวของคุณจะถูกส่งต่อ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นเพียงลำพังในสังคมนี้ แต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่่กําลังต่อสู้และทำสิ่งเดียวกัน ไปพร้อม ๆ กับคุณ

 

“ผู้ใช้แรงงานและผู้ถูกกดขี่ทั้งหลาย จงรวมตัวกันไว้เถิด แล้วเราจะสู้ไปด้วยกันอย่างมีพลัง”

 

 

คุณเคยได้ยิน “เสียง” พวกเขาบ้างไหม?

เรื่องราวของ “แรงงาน” ในประเทศไทยจึงไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นเรื่องราวชีวิตของผู้คนจำนวนมากที่มี

เลือดเนื้อมีชีวิตดำรงอยู่ และต่อสู้เพียงเพื่อให้ได้รับในสิ่งที่เป็นธรรมในชีวิต สังคม และประเทศชาติ

รายละเอียดกิจกรรม

โปรดอ่านรายละเอียดและจุดประสงค์ในการร่วมกันส่งเสียง

และบันทึกเรื่องราวของคุณร่วมกับพวกเรา

ทุกเรื่องราวจะถูกบันทึกไว้เพื่อร่วมกันส่งเสียงและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้แรงงานในสังคมของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เพื่อความเข้าใจถึงจุดประสงค์และการบันทึกเรื่องราวของคุณ

ทางพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจะเป็นผู้ตรวจสอบ และคัดกรอง โดยคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ส่ง

หากเนื้อหานั้นมีความอ่อนไหว อาจมีการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูล หรือขอคํายืนยันแก่เจ้าของเรื่อง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะลบเรื่องราวของคุณ กรุณาติดต่อเราที่อีเมล Tlm.thailabourmuseum@gmail.com

เงื่อนไขกิจกรรม

โปรดอ่านรายละเอียดและจุดประสงค์ในการร่วมกันส่งเสียง

และบันทึกเรื่องราวของคุณร่วมกับพวกเรา

เรื่องราวและภาพประกอบจะต้องได้รับการอนุญาติจากเจ้าของเรื่องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หากไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวตนหรือเนื้อหามีความอ่อนไหวสามารถใช้นามสมมุติได้

ทางเราจะใช้เวลาและดําเนินการอย่างรัดกุมเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ส่งเรื่องราว

หากมีข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากเนื้อหา มิถือว่า เป็นความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ทุก “เสียง” มีความหมาย

เราทุกคนคือ “แรงงาน” ที่มีชีวิต ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานที่คุณมี บางทีอาจมีหลายคนที่เจอประสบการณ์เดียวกัน

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

503/20 นิคมมักกะสัน ถนนมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันพุธ - อาทิตย์

เวลา 10:00 - 16:30 น​.

ช่องทางการติดต่อ

Tel : 02-251-3173

Email : tlm.thailabourmuseum@gmail.com

©2024 DEV.THAILABOURMUSEUM.ORG. ALL RIGHTS RESERVED.